De Vliet Nieuws

Artikel Leidsch Dagblad

Leidsch Dagblad, 1 aug 2018

Zwembad De Vliet zwemvierdaagse

Zwemvierdaagse 2018

De zwemvierdaagse valt vroeg dit jaar!

Zwemvierdaagse 2018
Maandag 2 juli t/m vrijdag 6 juli

4 avonden 500m zwemmen, na afloop een medaille

van 19.00 tot 20.15 uur

Stempelkaarten tijdens opening kassa voor €6,- of online voor €6,50

Zwemmen met publiek en muziek

 • Maandag 2 juli – Nice Music
 • Dinsdag 3 juli – Flexi Sound 
 • Woensdag 4 juli – Viswijvenkoor
 • Donderdag 5 juli – Flexi Sound
 • Vrijdag 6 juli – Date 727

voor de reguliere zwemmers is het zwembad op deze dagen geopend tot 17.30 uur.

Bron: leidsezwemvierdaagse.nl

Vrijwilliger van De Vliet

Vrijwilligers gezocht: help buitenzwembad De Vliet open blijven!

Buitenzwembad De Vliet zoekt vrijwilligers (18 jaar en ouder) om open te blijven. Vooral op de dagelijkse uren van 7.00 tot 9.30 en van 17.00 tot 19.30 uur zoeken we toezichthouders, die naast de ervaren badmeesters kunnen staan. En of je nu eens per maand wil bijspringen of drie keer per week; alle handen (en vooral ogen) zijn welkom. Je bepaalt zelf hoe vaak, inroosteren gaat in overleg. We bieden via de gemeente gratis opleidingsavonden aan, waarvan de eerste op maandag 9 april gepland staat. Je doet het werk overigens niet helemaal voor niets: er staat een kleine vrijwilligersvergoeding tegenover.

Kom jij komend buitenseizoen helpen? Stuur een mail naar , kom in een enthousiast team en help buitenzwembad De Vliet open blijven!

Instructiedagen

 • Maandag 9 april zwembad De Zijl, Paramaribostraat 66
  18.45u kennismaken, 19u theorie in kamer Toon (trap op)
  20.15u praktijkles recreatiebad zwemkleding + T-shirt
 • Maandag 16 april zwembad De Zijl, Paramaribostraat 66
  18.45u kennismaken, 19u theorie in kamer Toon (trap op)
  20.15u praktijkles recreatiebad zwemkleding + T-shirt
 • Woensdag 18 april zwembad De Zijl, Paramaribostraat 66
  18.45u omkleden 19u praktijkles recreatiebad zwemkleding + T-shirt
  20.15u theorie in kamer Toon (trap op)
 • Woensdag 25 april zwembad De Vliet, Voorschoterweg 6
  18.45u omkleden 19u praktijk lifeguardtest – zwemkleding + T-shirt
  Aansluitend rondgang/uitleg accommodatie, test toezichtplan en BHV/Calamiteitenoefening

Niet alle instructiedagen hoeven te worden gevolgd, mail naar

Zwembad De Vliet wees er snel bij

Abonnementen seizoen 2018

Voorverkoop

abonnement openluchtbad De Vliet start op 16 april in het Vijf Meibad en loopt t/m 26 april. Vanaf 28 april in De Vliet en u betaalt meer.

Bij uw aanvraag moet een recente en goed lijkende pasfoto in het formaat 3×4 cm worden ingeleverd.

Uiterlijk 7 werkdagen na inlevering van het formulier kunt u uw abonnement bij de receptie van het Vijf Meibad ophalen en vanaf 28 april bij zwembad De Vliet. Legitimatie mee.

Aanvragen Vijf Meibad Ophalen Vijf Meibad
maandag 8.30-14.30u en 20-22.30u maandag 7-14.30u en 20.30-22u
dinsdag 12-15.30u dinsdag 7-14.30u
woensdag 8.30-12u woensdag 7-14.30u
donderdag 8.30-12u donderdag 7-14.30u en 20.30-22u
vrijdag 8.30-15.30u vrijdag 7-14.30u
zaterdag gesloten zaterdag gesloten
zondag 11-14u zondag 10.30-14u

Prijzen voorverkoop vanaf 16 april (verkooppunt Vijf Meibad)

 • gezinsabonnement inclusief kinderen 0 t/m 11 jaar € 143,90
 • individueel abonnement € 63,20
 • individueel abonnement jeugd 0 t/m 3 jaar € 31,55
 • individueel abonnement jeugd 4 t/m 11 jaar en vanaf 65 jaar  € 49,95

Prijzenvanaf 28 april (verkooppunt De Vliet)

 • gezinsabonnement inclusief kinderen 0 t/m 11 jaar € 157,80
 • individueel abonnement € 68,40
 • individueel abonnement jeugd 0 t/m 3 jaar € 35,25
 • individueel abonnement jeugd 4 t/m 11 jaar en vanaf 65 jaar € 54,55

Overige tarieven

 • Losse entree € 4, –
 • Losse entree 0 t/m 3 jaar € 2,15
 • Losse entree 4 t/m 11 jaar en vanaf 65 jaar € 3,10

Badenkaarten en jaarabonnementen zijn geldig.

Voor meer informatie en downloaden van formulieren, ga naar https://www.leidswater.nl/abonnementen/

Minima-abonnementaanschaffen vanaf 16 april tot en met 30 juni

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Voor € 15,- kunnen u en uw gezinsleden zwemmen in de Leidse buitenzwembaden. 18+ moet zelf een abonnement aanvragen. Klik hier voor online aanvragen of downloaden van het formulier. Of haal een formulier bij het Sociaal Wijkteam of op het Stadbouwhuis, Langegracht 72 (tenzij u een brief hebt ontvangen).

Vrijwilliger van De Vliet

9 april eerste opleidingsavond toezichthouder

Vrienden van De Vliet zoekt vrijwilligers (18 jaar en ouder) voor het buitenbad.

Dankzij inzet van vrijwilligers blijft het bad ruim open. De vrijwilligers staan naast een ervaren badmeester meestal 2,5u aan de badrand (van 7-9.30u of van 17 -19.30u) en de frequentie varieert van eens per maand (is weinig) tot 3x per week (is veel). De gemeente biedt in april een aantal opleidingsavonden aan die gratis te volgen zijn.

Komt u het komend seizoen helpen? U bepaalt zelf hoe vaak u meedoet, inroosteren doen we in overleg en ruilen is ook mogelijk. Wij staan met veel plezier aan het bad en we zien graag nieuwe collega’s tegemoet.

Voor aanmelden en meer informatie kunt een mail sturen naar .

Zwembad De Vliet met mooi weer

Toekomst openluchtbad ziet er zonnig uit

Op 15 februari 2018 is het uitvoeringsbesluit voor combibad De Vliet samen met drie moties raadsbreed aangenomen.

Motie natuurlijk zwemmen bepleit de groene beleving van het buitenbad en behoud van bomen als uitgangspunt te nemen, zodat het openluchtbad niet in de schaduw komt te liggen van het nieuwe binnenbad.

Motie Combibad klimaatneutraal roept op de duurzaamheidsagenda in te zetten om het combibad klimaatneutraal te maken. De eerdere duurzaamheidsambitie wordt te laag bevonden nu de warmtevisie is aangenomen.

Motie Onderzoek zonnecollectoren vraagt een haalbaarheidsonderzoek om nu al het openluchtbad te verwarmen met zonnecollectoren, naast de bestaande gasinstallatie. Als het kan, dan snel toepassen.

Wie de moties wil lezen, vindt ze bij punt 14 Uitvoeringsbesluit combibad De Vliet.

Hier kan men tevens de vergadering beluisteren. Er waren veel lovende woorden voor het openluchtbad!

De Vliet van boven

Raadscommissievergadering dinsdag 23 januari

Beste Vlietvrienden,

We hebben jullie hulp nodig. Op dinsdag 23 januari is een extra ingelaste raadscommissievergadering over o.a. combibad De Vliet. We willen nogmaals een duurzame energievoorziening onder de aandacht brengen. Nu Leiden Zuidwest van het aardgas afgaat (besluit van de gemeenteraad), zien we een nieuwe opening voor ons pleidooi voor meer duurzaamheid (en een lagere energierekening).

Heeft u ideeën voor het zwembad? Of wilt ook u onderstrepen dat het zwembad duurzamer verwarmd moet worden? Kom naar de vergadering. Wilt u inspreken, meld u dan aan door een E-Mail te sturen aan Arjo Verweij ()

In de klankbordgroep en ook in de vorige vergadering van de raadscommissie over het zwembad is gevraagd om meer duurzame maatregelen voor het zwembad. Dat kregen we niet voor elkaar. Zuidwest aardgasloos, natuurlijk ook de sportvoorzieningen!

INSPREKEN

Insprekers kunnen zich tot op de dag van de vergadering 16.00 uur als inspreker melden bij Arjo Verweij (071-5165248, )

In de vergadering Onderwijs en Samenleving van 8 februari wordt dit raadsvoorstel inhoudelijk besproken. Er is dan geen gelegenheid om in te spreken.

UITVOERINGSBESLUIT

In het uitvoeringsbesluit gaat het vooral over het nieuw te bouwen zwembad. Dat schuift op naar Scylla en komt dus dichter bij het buitenbad te staan.

Voor meer informatie over Vergadering raadscommissie Onderwijs en Samenleving 23-01-2018 klik hier…

breenstormpje

November brainstormmaand

Het team Sportaccommodaties (SPA) van de gemeente heeft ons uitgenodigd te brainstormen over openluchtbad De Vliet.

Elk idee is welkom. Toetsing vindt later plaats. Denkt u met ons mee?

Zaterdag 9 september. Laatste Kans!

Bonus! Zaterdag 9 september is het bad nog open om te zwemmen van 10.00-13.00 uur. Vanaf 13.00 – 14.00 uur is er gratis koffie en thee, aangeboden door team Spa.

Zwembad De Vliet met mooi weer

Openingstijden van het restaurant in zwembad De Vliet

Wat vindt u van de openingstijden van het restaurant in zwembad De Vliet?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Posts Navigation