Geschiedenis

‘Eindelijk, eindelijk’ werd het ‘zo hoogst noodzakelijke’ zwembad De Vliet in 1964 geopend, met veel vlaggen en een zebrapad, zodat de jeugd veilig de Voorschoterweg kon oversteken. Dat is te lezen in dit bericht uit het archief van het Leidsch Dagblad: LD 18-7-1964 opening Vliet.

Opening zwembad De Vliet

Meteen de zomer daarna zwom Ada Kok in De Vliet een wereldrecord op de 200 meter vlinderslag: LD 23-8-1965 Ada Kok

Ada Kok wint goud in zwembad De Vliet

De geschiedenis van de Vrienden is veel jonger. In 2012 boog de gemeenteraad van Leiden zich over een voorstel om openluchtbad De Vliet te sluiten, omdat er grote tekorten waren op de begroting. In 2016 zou het bad dicht moeten. Zwemmers kwamen toen op allerlei manieren in actie. Ze schreven brieven aan de raad, spraken met raadsleden, informeerden de pers en haalden ruim 4000 handtekeningen op.  Ze hielden een protestbijeenkomst bij het stadhuis en toen alle aandacht op hen gericht was, sprongen ze in de gracht. Het maakte allemaal indruk op de raad. Die besloot dat het bad nog niet dicht moest, en vroeg aan burgemeester en wethouders om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren om het open te houden en toch zuiniger om te gaan met het budget voor zwembaden. Daar kwam uit dat het 5 Meibad niet gerenoveerd zou worden, en dat daarvoor in de plaats een nieuw binnenbad moest komen, vlakbij De Vliet, om voordeel te halen uit het delen van verschillende voorzieningen voor beide baden. Daarmee was de discussie niet afgelopen. Zwemmers wilden wel een binnenbad, maar niet op de ligweide van De Vliet, en zo waren er nog heel wat belangen te behartigen. In de loop van de tijd hebben velen zich daarvoor ingezet, door middel van lobby en in verschillende overleggen met de gemeente, zwemverenigingen, omwonenden van De Vliet en andere betrokkenen.

Resultaat: Nu, in 2016, is het bad niet dicht, maar levendiger dan ooit. Voorlopig is De Vliet gered, en de plannen voor een binnenbad naast de ligweide (waar nu een voetbalveld ligt), zijn vrijwel rond.