Geschiedenis

‘Eindelijk, eindelijk’ werd het ‘zo hoogst noodzakelijke’ zwembad De Vliet in 1964 geopend, met veel vlaggen en een zebrapad, zodat de jeugd veilig de Voorschoterweg kon oversteken. Zie het Leidsch Dagblad: LD 18-7-1964 opening Vliet.

Meteen de zomer daarna zwom Ada Kok in De Vliet een wereldrecord op de 200 meter vlinderslag: LD 23-8-1965 Ada Kok

De geschiedenis van de Vrienden is veel jonger. In 2012 boog de gemeenteraad  zich over een voorstel om De Vliet te sluiten, omdat er grote tekorten waren op de begroting.  Zwemmers kwamen in actie. Ze schreven een brief + petitie aan de raad, spraken met raadsleden, informeerden de pers en haalden ruim 4000 handtekeningen op.  Biek organiseerde een protestbijeenkomst voor (of achter?) het Stadhuis, met een echte protestsong “Oooh, zwembad De Vliet”, op de wijs van O, Waterlooplein. Toen alle aandacht op de zangers gericht was, sprongen er een paar in de Rijn.
Het maakte allemaal indruk op de Raad. Men besloot om De Vliet te behouden en juist uit te breiden met een binnenbad (in de plaats van het verouderde 5 Meibad). Daarmee was de discussie niet afgelopen. Zwemmers wilden wel een binnenbad erbij, maar niet op de ligweide van De Vliet, en zo waren er nog heel wat belangen te behartigen. Ena maakte zich sterk voor het behoud van het historisch karakter van het bad en de gebouwen eromheen, en had succes!
In de loop van de tijd hebben velen zich voor het zwembad ingezet, door middel van lobby en in verschillende overleggen met de gemeente, zwemverenigingen, omwonenden van De Vliet en andere betrokkenen. Sinds 2016 organiseren de Vrienden de inzet van vrijwillige toezichthouders, in ruil voor ruimere openingstijden. In 2019 zijn de activiteiten van de Vrienden ondergebracht in de Stichting Vrienden van De Vliet.

Resultaat: Nu is het in De Vliet levendiger dan ooit. In 2020-21 is De Vliet geheel gerenoveerd. In 2021 is een record aantal abonnementen verkocht en voor het eerst in jaren is het bad weer tot eind september open!