Vrijwilligers

Jan Peter en Max

Een groep vrijwilligers doet dienst als toezichthouders aan de rand van het bad, gedurende het hele seizoen. Elke ochtend en elke namiddag assisteren twee vrijwillige toezichthouders de badmeesters (werknemers van de gemeente Leiden). De vrijwillige toezichthouders hebben daartoe een korte cursus gevolgd, en zijn getest op een aantal zwemvaardigheden die wettelijk vereist zijn.

Zomer 2020 is het vijfde seizoen waarin vrijwilligers meewerken. Sinds 2015 is het bad door hun inzet steeds wat langer open geweest dan in de jaren daarvoor!

In 2019 hebben we met 29 vrijwillige toezichthouders ruim 1000 uur “gedraaid”. Wilt u zich aanmelden, mail dan naar , dan nemen wij contact met u op.

Vrijwilligers van De Vliet

Motivatie

De vrijwilligers ontvangen een kleine vergoeding. Maar de reden waarom ze meewerken is dat ze op deze manier willen bijdragen aan de overlevingskans van ons openluchtbad. De exploitatie van een openluchtbad is duur. In de afgelopen decennia zijn in Nederland tientallen buitenbaden gesloten. De vrijwillige toezichthouders vervangen geen vaste werknemers van de gemeente, en geen oproepkrachten. Ze kunnen wel losse uitzendkrachten vervangen, en dat levert mogelijk een bezuiniging op. In ieder geval helpen ze mee aan een betere dienstverlening (o.a. op het gebied van hygiëne) rondom het zwembad en versterken ze de band tussen gebruikers en De Vliet.