Gang van zaken in De Vliet seizoen 2020

Coronaproof betalen, omkleden, lopen en zwemmen. Zie hier hoe het wordt geregeld:

Voorverkoop abonnementen zwembad De Vliet, 15 april – 26 april in het Vijf Meibad

Uiterlijk 7 dagen na inlevering van het formulier kunt u uw abonnement ophalen, u heeft een legitimatiebewijs nodig.

Vijf mei bad, 15 april – 26 april
 • maandag 8.30 – 12.00 uur en 20.00-22.00 uur
 • dinsdag 12-15.30 uur
 • woensdag 8.30-12 uur
 •  donderdag 8.30-12 uur en 20.30-22 uur
 • vrijdag 8.30-15.30 uur
 • Goede vrijdag, stille zaterdag, paaszondag en paasmaandag gesloten

Aanrader: kom ruim voor sluitingstijd.

27 april zijn de zwembaden in Leiden gesloten (Koningsdag)

Prijzen voorverkoop vanaf 15 april (verkooppunt Vijf Meibad)
 • VIS = €25,- extra*
 • gezinsabonnement inclusief kinderen 0 t/m 11 jaar € 147,50
 • individueel abonnement € 64,80
 • individueel abonnement jeugd 0 t/m 3 jaar € 32,35
 • individueel abonnement jeugd 4 t/m 11 jaar en vanaf 65 jaar € 51,20
Prijzen vanaf 28 april (verkooppunt De Vliet)
 • VIS = €25,- extra*
 • gezinsabonnement inclusief kinderen 0 t/m 11 jaar € 161,75
 • individueel abonnement € 70,10
 • individueel abonnement jeugd 0 t/m 3 jaar € 36,15
 • individueel abonnement jeugd 4 t/m 11 jaar en vanaf 65 jaar € 55,90
Overige tarieven
 • Losse entree € 4, 10
 • Losse entree 0 t/m 3 jaar € 2,20
 • Losse entree 4 t/m 11 jaar en vanaf 65 jaar € 3,20

Badenkaarten en jaarabonnementen zijn geldig.
Voor meer informatie en downloaden van formulieren
www.leidswater.nl

Minima-abonnement aanschaffen vanaf 15 april tot en met 30 juni

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Voor € 15,- kunnen u en uw gezinsleden zwemmen in de Leidse buitenzwembaden. 18+ moet zelf een abonnement aanvragen. U kunt voor hulp bij het aanvragen terecht bij een buurtkantoor.

Voor meer informatie en online aanvragen Klik hier …

* VIS = Very Important Swimmer

Een VIS heeft extra voordelen
 • Zaterdagochtend exclusief toegang vanaf 7.30u. Anderen zijn pas om 10u welkom
 • Extra weken in september gratis toegang Gewone abonnementen betalen in september 50%

De weken in september hebben afwijkende openingstijden. De tweede week is het bad open bij temperaturen vanaf 23 graden.

Vispas

VIS = Very Important Swimmer

Een VIS heeft extra voordelen

 • Zaterdagochtend exclusief toegang vanaf 7.30u
  Anderen zijn pas om 10 u welkom
 • Extra weken in september gratis toegang

Gewone abonnementen betalen in september 50%
De weken in september hebben afwijkende openingstijden. De tweede week is het bad open bij temperaturen vanaf 23 graden.

Voor 25 euro bovenop de prijs van het abonnement schaft u een VIS pas aan. De VIS pas is het abonnement met een sticker erop. U schaft dus 1 abonnement aan. Pasfoto en legitimatie mee.

Bij onvoldoende belangstelling krijgt u de extra €25,- terug. Wij hopen op véél belangstelling!!! Het zou fantastisch zijn als het bad op zaterdagochtend eerder open gaat en het gedoe met apart betalen in de extra week (hopelijk weken) is dan voor de VIS ook voorbij.

Vrijwilligers gezocht: help buitenzwembad De Vliet ruim open blijven!

Buitenzwembad De Vliet zoekt vrijwilligers (18 jaar en ouder) om ruim open te blijven. Vooral op de dagelijkse uren van 7.00 tot 9.30 en van 17.00 tot 19.30 uur zoeken we toezichthouders, die naast de ervaren badmeesters kunnen staan. En of je nu eens per maand wil bijspringen of drie keer per week; alle handen (en vooral ogen) zijn welkom. Je bepaalt zelf hoe vaak, inroosteren gaat in overleg. De gemeente biedt gratis opleidingsavonden aan, waarvan de eerste op dinsdag 9 april gepland staat. Je doet het werk overigens niet helemaal voor niets: er staat een kleine vrijwilligersvergoeding tegenover.

Kom jij komend buitenseizoen helpen? Stuur een mail naar , kom in een enthousiast team en help ruime openingstijden te garanderen voor buitenzwembad De Vliet!

Vliet in de inspraak, december 2018

Vanuit openluchtbad De Vliet gaan we uitzicht krijgen op het gebouw voor het nieuwe zwembad en de nieuwe ijshal. Ter voorbereiding op de bouwplannen is er een concept beeldkwaliteitsplan Zwembad en IJshal de Vliet. Dat plan is in de inspraak tot en met donderdag 27 december 2018.

concept-beeldkwaliteitsplan-zwembad-ijshal.pdf

Reageren op het beeldkwaliteitsplan kan via internet www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/Inspraakreactie/new

Vul op het formulier in ieder geval in:

naam: Concept-Beeldkwaliteitsplan Zwembad en IJshal De Vliet

zaaknummer: 180480

Op 11 december heeft de klankbordgroep combibad De Vliet een vergadering over dit plan. Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan horen we dat graag van u.

Tevens is op dinsdag 11 december om 20u in de raadzaal van het stadhuis een inspraakavond over de besluiten sportaccomodaties (aanmelden tot die dag om 16u via  of 071-5165248). Ook de renovatie van het openluchtbad valt onder die besluiten.

De link naar deze besluiten is sinds 30-12-2018 openbaar

Raadscommissie Onderwijs en Samenleving 11-12-2018

Onder punt 6 staat combibad De Vliet en bij punt 7 de ijshal. Druk op de pijltjes en de stukken komen te voorschijn.

Als u een mening heeft dan horen wij die graag van u en natuurlijk kunt u ook zelf reageren op de stukken.

Vliet extra week open.

3t/m9 september is zwembad De Vliet extra open!

 • doordeweeks van 7-9.30u en van 16.30-19u,
 • za+zo van 10-17u.

Op zondag 9 september wordt, van 10 -12, koffie/thee aangeboden door team SPA.

Entree per keer op vertoon van abonnement €2,-.
Iedereen is welkom, ook badenkaarten zijn geldig.

Very Important Swimmer

Wie wordt een VIS?

Vrienden van De Vliet onderzoekt samen met de gemeente Leiden hoe we in 2019 nog meer plezier kunnen hebben van De Vliet. We denken vooral aan een verdere verruiming van de openingstijden.* We willen graag peilen hoe u erover denkt. Want elk uur dat het zwembad extra open is, kost ook extra geld. Daarom willen we uitzoeken of een VIS-plan kan helpen.

Een VIS is een Very Important Swimmer. De VIS heeft een bijzonder abonnement gekocht, iets duurder dan het gewone abonnement. Op vertoon van die kaart heeft de VIS exclusief toegang tot het bad als het voor gewone abonnementhouders dicht is.

De VIS sponsort bovendien de extra weken in september, want als er genoeg VISsen zijn, hoeven abonnementhouders in de extra weken in september niet bij te betalen.

Dat is de kern van het plan. Wat zou u over hebben voor extra zwemtijden en andere voordelen? Wilt u onderstaand vragenlijstje invullen en versturen.

*Door de inzet van vrijwilligers;

 • kan het bad dit jaar ook in mei elke werkdag tot 19.00 uur open zijn, …..
 • is het bad extra open van 3 tot 9 september, van 7 tot 9.30 en van 16.30 tot 19 uur,
 • Is het bad extra open van 10 tot 16 september (7-9.30 en 16.30 tot 19 uur), als het buiten warmer is dan 23 graden.

NB in de extra weken betalen abonnementhouders nu 2 euro toegang per bezoek.

Dit geldt dan voor extra mogelijkheden in het weekeinde.

Artikel Leidsch Dagblad

Leidsch Dagblad, 1 aug 2018

Zwemvierdaagse 2018

De zwemvierdaagse valt vroeg dit jaar!

Zwemvierdaagse 2018
Maandag 2 juli t/m vrijdag 6 juli

4 avonden 500m zwemmen, na afloop een medaille

van 19.00 tot 20.15 uur

Stempelkaarten tijdens opening kassa voor €6,- of online voor €6,50

Zwemmen met publiek en muziek

 • Maandag 2 juli – Nice Music
 • Dinsdag 3 juli – Flexi Sound 
 • Woensdag 4 juli – Viswijvenkoor
 • Donderdag 5 juli – Flexi Sound
 • Vrijdag 6 juli – Date 727

voor de reguliere zwemmers is het zwembad op deze dagen geopend tot 17.30 uur.

Bron: leidsezwemvierdaagse.nl

Vrijwilligers gezocht: help buitenzwembad De Vliet open blijven!

Buitenzwembad De Vliet zoekt vrijwilligers (18 jaar en ouder) om open te blijven. Vooral op de dagelijkse uren van 7.00 tot 9.30 en van 17.00 tot 19.30 uur zoeken we toezichthouders, die naast de ervaren badmeesters kunnen staan. En of je nu eens per maand wil bijspringen of drie keer per week; alle handen (en vooral ogen) zijn welkom. Je bepaalt zelf hoe vaak, inroosteren gaat in overleg. We bieden via de gemeente gratis opleidingsavonden aan, waarvan de eerste op maandag 9 april gepland staat. Je doet het werk overigens niet helemaal voor niets: er staat een kleine vrijwilligersvergoeding tegenover.

Kom jij komend buitenseizoen helpen? Stuur een mail naar , kom in een enthousiast team en help buitenzwembad De Vliet open blijven!

Instructiedagen

 • Maandag 9 april zwembad De Zijl, Paramaribostraat 66
  18.45u kennismaken, 19u theorie in kamer Toon (trap op)
  20.15u praktijkles recreatiebad zwemkleding + T-shirt
 • Maandag 16 april zwembad De Zijl, Paramaribostraat 66
  18.45u kennismaken, 19u theorie in kamer Toon (trap op)
  20.15u praktijkles recreatiebad zwemkleding + T-shirt
 • Woensdag 18 april zwembad De Zijl, Paramaribostraat 66
  18.45u omkleden 19u praktijkles recreatiebad zwemkleding + T-shirt
  20.15u theorie in kamer Toon (trap op)
 • Woensdag 25 april zwembad De Vliet, Voorschoterweg 6
  18.45u omkleden 19u praktijk lifeguardtest – zwemkleding + T-shirt
  Aansluitend rondgang/uitleg accommodatie, test toezichtplan en BHV/Calamiteitenoefening

Niet alle instructiedagen hoeven te worden gevolgd, mail naar