Inspraak­avond voor­ont­werp be­stem­mings­plan combi­bad De Vliet

Zwembad De Vliet bij minder weer – Versie 2

Voorontwerp bestemmingsplan combibad De Vliet. Inspraak: t/m 27 oktober. Inloopavond 4 oktober 18.30-20.30u horecaruimte zwembad De Vliet.

De papieren versie van het voorontwerp ligt tijdens de inzagetermijn ter inzage in het atrium van het stadhuis en bij het servicepunt Bouwen en Wonen.

Inspraakreacties

Gedurende de inzagetermijn kunnen door inwoners en belanghebbenden schriftelijke inspraakreacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Leiden (Postbus 9100, 2300 PC  Leiden) of per e-mail naar , onder vermelding van ‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Combibad De Vliet’.

Bekijk de ruimtelijke plannen hier…

We zijn benieuwd naar uw mening.