Renovatie zwembad De Vliet

Beste vrienden van De Vliet. Zoals velen weten gaat het zwembad gerenoveerd worden. In verband daarmee wordt woensdag 7 juni opnieuw het zwembad besproken in de klankbordgroep.

Klik hier om de punten die verleden jaar zijn ingebracht nog eens te lezen. Mocht u daar nog wat aan toe willen voegen, of heeft u ideeën voor het bad, stuur dan een mailtje.

De renovatie van het buitenbad vindt plaats zodra het nieuwe binnenbad gebouwd wordt.

Renovatie: voor de komende 20 jaar!

Dank aan allen die ideeën stuurden voor de renovatie van De Vliet. 14 juli zijn ze ter plekke bekeken, samen met vertegenwoordigers van de gemeente en de bureaus ConVisie (bouwkundig) en EWZ (installaties). Prioriteiten (‘eisen’ en ‘wensen’) waarmee zij aan de slag moeten zijn vastgesteld. Het is een kwestie van lange adem, want de renovatie begint pas over een paar jaar. Maar we zijn blij dat zwart op wit staat dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarde van De Vliet, en dat het doel van de renovatie is dat het bad weer 20 jaar mee kan!

Als het Plan van Eisen mbt de renovatie definitief is, zullen we het op deze website zetten.

Ideeën voor renovatie.

Op 14 juli maakt de Klankbordgroep een rondje over het terrein van De Vliet om te kijken naar knelpunten, verbeterpunten, eisen en wensen van gebruikers van het buitenbad. Die worden dan zo mogelijk meegenomen bij de renovatie en het groot onderhoud in de komende jaren.Stuur uw ideeën naar .

Ideeën tot nu toe geopperd:

 • Tegels buiten naar douche toe zo tegelen dat er geen drempel meer is
 • Opnieuw tegelen buiten zodat er een goede afwatering is
 • Beter doorlopen van doucheputjes
 • Invalidentoilet met douche
 • Aantal warme douches uitbreiden
 • Verplaatsbare trap tussen de springplanken
 • Minder glibberige tegels in de kleedruimte + minder besmettelijk (donkerder van kleur)
 • Afvoerput in dameskleedruimte veranderen
 • Opbouw van de kleedruimten veranderen zodat de zon weer binnenkomt
 • Kacheltje terug
 • Haarföhn (zoals in zwembad De Zijl)
 • Wegwijzer naar de andere wc’s
 • Wisselzone voor schoenen
 • Een hoveniersbedrijf uitnodigen om de twee grote ronde plantenbakken rechts van het bad in te richten, in ruil voor bescheiden naamsvermeldingof vrienden doen dat?
 • Loodslabbe terras ten behoeve van ehbo verbeteren
 • Binnenruimte (kantoortje, ehbo, kast) herinrichten – misschien zelfs herverdelen
 • Entree via vingerafdrukapparaat
 • Niets veranderen aan het buitenbad
 • Meer ligweide door Scylla weg te halen
 • Tegels aan de andere kant van de horeca dan binnenkomst veranderen in ligweide
 • Bomen met bankjes (zoals bij de Burcht)

De Klankbordgroep functioneert sinds 2013. Ze adviseert de gemeente met betrekking tot de plannen voor de bouw en inrichting van het nieuwe binnenbad, dat samen met De Vliet een Combibad gaat vormen. In de Klankbordgroep zitten namens de ongeorganiseerde zwemmers Ena van der Giessen en Arjen Boin. De plek van het nieuwe binnenbad is inmiddels vastgesteld: het wordt de plek van onze voorkeur, namelijk niet op, maar naast de ligweide en zó dat er geen schaduw zal vallen op het bad. Het budget voor renovatie van het buitenbad is beperkt, maar dromen kan altijd.