Raadscommissievergadering dinsdag 23 januari

De Vliet van boven

Beste Vlietvrienden,

We hebben jullie hulp nodig. Op dinsdag 23 januari is een extra ingelaste raadscommissievergadering over o.a. combibad De Vliet. We willen nogmaals een duurzame energievoorziening onder de aandacht brengen. Nu Leiden Zuidwest van het aardgas afgaat (besluit van de gemeenteraad), zien we een nieuwe opening voor ons pleidooi voor meer duurzaamheid (en een lagere energierekening).

Heeft u ideeën voor het zwembad? Of wilt ook u onderstrepen dat het zwembad duurzamer verwarmd moet worden? Kom naar de vergadering. Wilt u inspreken, meld u dan aan door een E-Mail te sturen aan Arjo Verweij ()

In de klankbordgroep en ook in de vorige vergadering van de raadscommissie over het zwembad is gevraagd om meer duurzame maatregelen voor het zwembad. Dat kregen we niet voor elkaar. Zuidwest aardgasloos, natuurlijk ook de sportvoorzieningen!

INSPREKEN

Insprekers kunnen zich tot op de dag van de vergadering 16.00 uur als inspreker melden bij Arjo Verweij (071-5165248, )

In de vergadering Onderwijs en Samenleving van 8 februari wordt dit raadsvoorstel inhoudelijk besproken. Er is dan geen gelegenheid om in te spreken.

UITVOERINGSBESLUIT

In het uitvoeringsbesluit gaat het vooral over het nieuw te bouwen zwembad. Dat schuift op naar Scylla en komt dus dichter bij het buitenbad te staan.

Voor meer informatie over Vergadering raadscommissie Onderwijs en Samenleving 23-01-2018 klik hier…