Toekomst openluchtbad ziet er zonnig uit

Zwembad De Vliet met mooi weer

Op 15 februari 2018 is het uitvoeringsbesluit voor combibad De Vliet samen met drie moties raadsbreed aangenomen.

Motie natuurlijk zwemmen bepleit de groene beleving van het buitenbad en behoud van bomen als uitgangspunt te nemen, zodat het openluchtbad niet in de schaduw komt te liggen van het nieuwe binnenbad.

Motie Combibad klimaatneutraal roept op de duurzaamheidsagenda in te zetten om het combibad klimaatneutraal te maken. De eerdere duurzaamheidsambitie wordt te laag bevonden nu de warmtevisie is aangenomen.

Motie Onderzoek zonnecollectoren vraagt een haalbaarheidsonderzoek om nu al het openluchtbad te verwarmen met zonnecollectoren, naast de bestaande gasinstallatie. Als het kan, dan snel toepassen.

Wie de moties wil lezen, vindt ze bij punt 14 Uitvoeringsbesluit combibad De Vliet.

Hier kan men tevens de vergadering beluisteren. Er waren veel lovende woorden voor het openluchtbad!